COVID - 19

Ria is aangesloten bij beroepsvereniging Zhong en bij de KAB. Haar behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed door tal van zorgverzekeraars vanuit  het aanvullende pakket van de  zorgverzekering.